Adapter do montażu 2 modułów; KMK-MK Up rw, 170 000 55