Skrzynka – przyłącze budynkowe / domowe dla 2; 4; 6; 12 złączy LC-D